Dotace – MŠMT program č. VIII

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu: Program VIII – organizace sportu ve sportovních klubech
Účel dotace: Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Celkový rozpočet dotace: 80 000 Kč

Vzhledem k tomu, že jsme sportovní klub s širokým záběrem různých sportů, abychom pokryli poptávku v naší obci, vyhověli jsme přání rodičů a založili tenisový kroužek pro nejmladší sportovce. Pro vytvoření tenisového oddílu, který by dal dětem dostatek prostoru k rozvíjení sportovních dovedností v tenisovém sportu, jsme potřebovali zkušeného trenéra. Podařilo se nám k tomuto účelu získat známou bývalou tenistku Miroslavu Bendlovou, se kterou jsou naše děti velice spokojené a mohou tak dosahovat svých prvních výsledků. Položka za práci trenérky činí 53 400 Kč.
Kromě malých tenistů si „odchováváme“ i malé fotbalisty, pro udržení jejich sportovní aktivity po celý rok je nutné pronajímat dostatečné prostory (tělocvičnu a víceúčelové hřiště) ke tréninkům v zimním období. Další položka tedy pokrývá pronájem těchto prostorů ve výši 26 650 Kč.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *